Φωτογραφία: FilmNewEurope  |  Διάβασμα 2’

 

Αν θέλετε να κερδίζετε τους ανθρώπους στο κοινωνικό και επαγγελματικό σας περιβάλλον,

χρησιμοποιείτε το ‘εμείς’ και όχι το ‘εγώ’.

Στα πλαίσια της δουλειάς μου γνωρίζω πολλούς ανθρώπους, σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας. Παρατηρώ πόσο συχνά χρησιμοποιούν τη λέξη ‘εγώ’. Είτε είναι managers και μιλούν στους εργαζομένους τους είτε είναι πωλητές ή στελέχη εξυπηρέτησης και μιλούν στους πελάτες τους.

Αυτό που δείχνουμε όταν χρησιμοποιούμε το ‘εγώ’, είναι ότι θέλουμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας έναντι του συνομιλητή μας. Δείχνει μια τεράστια ανάγκη να γίνει αυτό που λέμε και θέλουμε εμείς, ανεξάρτητα από το τι θέλουν και τι πιστεύουν οι άλλοι.

Σύμφωνα με αυτήν την μελέτη, το ‘εγώ’ ή το ‘εμείς’, δείχνει ουσιαστικά πού εστιάζει αυτός που το χρησιμοποιεί. Όσοι μιλούν περισσότερο στον ενικό, ουσιαστικά αισθάνονται ανασφάλεια. ‘Κλείνονται’ στον εαυτό τους, ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους συναισθήματα και φοβίες. Γεγονός το οποίο κατανοούν – αμέσως ή εμμέσως – οι γύρω τους.

Αντίθετα, όσοι χρησιμοποιούν πληθυντικό έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση (empathy), δίνουν σημασία και προσοχή στις σκέψεις και στα συναισθήματα των άλλων. Άρα, παραμένουν ανοικτοί και δεκτικοί στους άλλους.

Ας σκεφτούμε και ας κατανοήσουμε ότι με το ‘εργαλείο’ που λέγεται επικοινωνία προσπαθούμε να πείσουμε το συνομιλητή μας να κάνει αυτό που του λέμε. Αυτό θα επιτευχθεί αν αισθανθεί ότι θα έχει ‘ίδιον όφελος’. Οι άνθρωποι θα κάνουν αυτό που τους λέμε εφ’ όσον αισθάνονται ασφάλεια και εφ’ όσον ικανοποιούν πρωτίστως τον εαυτό τους, όχι κάποιον άλλο. Χρησιμοποιώντας στην επικοινωνία το ‘εγώ’, τους περνάμε – συνειδητά ή υποσυνείδητα –  ότι τους ζητάμε να ικανοποιήσουν εμάς.

Ως εκ περισσού, σημειώνω ότι τα παραπάνω ισχύουν από τη στιγμή που η χρήση των λέξεων (η επικοινωνία γενικότερα) είναι αυθεντική και ειλικρινής και όχι υποκριτική. Γιατί αν λέμε το ‘εμείς’ χωρίς να το εννοούμε πραγματικά, οι συνομιλητές μας το καταλαβαίνουν. Και, μάλιστα, πολύ πιο εύκολα απ’ όσο πιστεύουμε…

 

(Φαίνεται ότι το ήξερε και ο Handel )

Print Friendly, PDF & Email