Ίσως η πιο αποτελεσματική μέθοδος βελτίωσης και ανάπτυξης εργαζομένων!

Είναι τόσο αποτελεσματική, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχετε Αλλαγή Συμπεριφοράς.

Το On-the-job Training και Coaching μπορεί να υλοποιηθεί αυτόνομα ή να συνδυαστεί με Συμβουλευτική ή με Εκπαίδευση που έχει γίνει νωρίτερα.

Βρίσκομαι δίπλα στους εργαζόμενους – είτε αυτοί είναι υπάλληλοι πρώτης γραμμής είτε διευθυντικά στελέχη – κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

  • εντός ή εκτός εταιρείας
  • στις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες
  • στις συναντήσεις και στις συνεργασίες τους
  • στις επισκέψεις τους σε πελάτες

Μπορεί να γίνει σε ατομική βάση (1-to-1) ή σε όλη την ομάδα (1-to-all).

Το On-the-job Training και Coaching βοηθά καταλυτικά γιατί:

  • Οι εργαζόμενοι νιώθουν μεγαλύτερη άνεση στο γραφείο ή στο χώρο εργασίας τους για να ανοιχτούν και να μιλήσουν για θέματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους
  • Εστιάζω στην αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων, σε πραγματικό χρόνο, σε πραγματικές συνθήκες
  • Ελέγχω την πρακτική εφαρμογή των λεχθέντων, αν έχει προηγηθεί Συμβουλευτική ή Εκπαίδευση Αίθουσας
  • Αυξάνεται η ευθύνη και η συμμετοχή μου στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων, αν έχει προηγηθεί Συμβουλευτική ή Εκπαίδευση Αίθουσας. Δεν λέω απλά κάποια πράγματα και μετά αφήνω τους εργαζόμενους μόνους τους να προσπαθούν (αν προσπαθούν) να κάνουν ό,τι μπορούν και ό,τι καταλαβαίνουν.