Σταθερή / μακροχρόνια συνεργασία ως Εξωτερικός Σύμβουλος του τμήματος ή της επιχείρησής σας (π.χ. consulting sessions μια φορά την εβδομάδα, συμμετοχή στα meetings του τμήματος, της εταιρείας ή των διευθυντών, 4ωρα sessions συμβουλευτικής και εκπαίδευσης κάθε 15 μέρες).

Συμβουλευτική / coaching μέσω τηλεφώνου ή skype σε σταθερές ημέρες και ώρες.

Εκπαίδευση Δικτύου Πωλήσεων, Dealers, Μεταπωλητών, Καταστημάτων της επιχείρησής σας.

Ομιλίες και παρουσιάσεις σε συναντήσεις και συνέδρια της επιχείρησής σας.

Σχεδιασμός company profile.

Ανάπτυξη εταιρικού newsletter ή/και συνεισφορά με άρθρα.

Συγγραφή άρθρων για την επιχείρησή σας.

Συνεισφορά άρθρων στο blog σας.

Συμμετοχή – παρουσίαση σε audiovisual υλικό της επιχείρησής σας.

Interim Management – Εφ’ όσον έχω χρονική διαθεσιμότητα, μπορώ να αναλάβω τη διεύθυνση ενός τμήματος ή μιας εταιρείας. Θα γίνει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για συγκεκριμένο λόγο και με συμφωνημένο στόχο, ως μεταβατική φάση ή περίοδος προσαρμογής.