Από το 1995, εκπαιδεύω εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων. Έχω εκπαιδευτική εμπειρία πάνω από 10.000 ώρες, σε σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί σε πάνω από 300 επιχειρήσεις και έχουν παρακολουθήσει πάνω από 10.000 συμμετέχοντες.

Διαβάστε εδώ μερικά σχόλια από Αξιολογήσεις Εκπαιδευομένων. Ίσως σας καλύπτουν και δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο!

Αποκαλώ την εκπαιδευτική μέθοδο που ακολουθώ Consultative Training. Δεν είναι μια διαδικασία κλασσικής εκπαίδευσης, διδασκαλίας ή ένα powerpoint presentation με μια συνοδευτική διάλεξη.

Είναι μια εκπαιδευτική εμπειρία.

Δίνω βάση και εστιάζω σε συγκεκριμένα θέματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι στην καθημερινή τους εργασία και όχι σε γενικότητες που μπορεί να ισχύουν σε άλλες επιχειρήσεις ή σε άλλους κλάδους.

Ο πρώτος στόχος μου στην αίθουσα εκπαίδευσης είναι να γίνω άμεσα αποδεκτός από τους εκπαιδευόμενους. Έτσι, μπορώ να τους ‘συνεπαίρνω’ και να τους παρακινώ και καταφέρνω να μεγιστοποιώ τους στόχους της εκπαίδευσης.

Κάθε εκπαιδευόμενος, στο τέλος της εκπαίδευσης φεύγει με κάτι θετικό, με κάποιο όφελος.

Πιστεύω στη διαδραστική και συμμετoχική εκπαίδευση, που βασίζεται στις αρχές της θετικής εμπειρίας (positive experience) και της προσωπικής εμπλοκής (personal involvement).

Οι συμμετέχοντες, αφ’ ενός, νιώθουν ευχάριστα, χωρίς να βαριούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αφ’ ετέρου, ωφελούνται ουσιαστικά από την ενεργή τους συμμετοχή, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, case studies, αυτοαξιολογήσεις, βιντεοσκοπημένο role playing, παρατηρήσεις και διάλογο μεταξύ τους.

Κατά τη διάρκεια ενός session και ανάλογα με την περίσταση, οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να κάνουν μια παρουσίαση, μια κατασκευή με καλαμάκια για φραπέ ή να αναλύσουν ένα κομμάτι jazz!

Μετά από κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συστήνω ανεπιφύλακτα ένα ή περισσότερα follow-up sessions. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, αφού μετά από 3 εβδομάδες έχει χαθεί το 50% του περιεχομένου της εκπαίδευσης και μετά από 3 μήνες το 85%!

Στα follow-up sessions ελέγχω την πρόοδο που σημειώθηκε, την ευκολία ή δυσκολία που είχαν οι εκπαιδευόμενοι στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων, τους λόγους που δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι και λύνω απορίες που γεννήθηκαν στο μεσοδιάστημα.

Ένα εξαιρετικό εργαλείο που μεγιστοποιεί τα οφέλη της εκπαίδευσης και τα διατηρεί σε βάθος χρόνου, είναι το On-the-job Training και Coaching.